Home

Chwarae lotto ar-lein a gwella’ch siawns

Eich mynediad i loterïau rhyngwladol

Byddwn yn dangos i chi sut i chwarae lotto ar-lein yn hawdd – ar gyfer yr holl jacpotiau enfawr hyn, ar gyfer loterïau nid yn unig yn eich gwlad eich hun, ond unrhyw le yn y byd. Nid oes gan eich lotto cenedlaethol unrhyw jacpotiau deniadol? Dim problem bellach, canolbwyntiwch ar y gwobrau gwirioneddol wych. Peidiwch â gwastraffu’ch arian ar wobrau bach – mae yna fwy o loterïau i chi, gyda jacpotiau enfawr.

Cymerwch gip ar y baneri ar ein gwefan i weld y jacpotiau mwyaf y gallwch chi chwarae ar eu cyfer ar hyn o bryd.

Mae’r holl ddigwyddiadau lotto jacpot gwych hyn bellach yn hawdd eu cyrraedd ni waeth ble rydych chi’n byw. Cliciwch ar un o’r dolenni neu ar faner i chwarae lotto ar-lein a chofrestru yn RedFoxLotto, lle gallwch brynu tocyn dros y rhyngrwyd ar gyfer pob un o’r jacpotiau enfawr hyn! Bydd RedFoxLotto yn prynu’ch tocyn yn ddibynadwy i chi a bydd yn sicrhau eich bod chi’n cael eich enillion.

Ar ein gwefan fe welwch wybodaeth fanwl am yr holl loterïau jacpot mawr yn y byd, sut i chwarae ar-lein, sut i dalu, sut i gael eich enillion, a beth i’w wneud pan fyddwch chi’n taro’r jacpot. Cymerwch gip o gwmpas a darllenwch yr erthyglau ar y loterïau amrywiol (gweler y ddewislen uchaf), a gallwch chi ddewis y loteri iawn i chi’ch hun yn hawdd.

Mae’n hawdd chwarae ar-lein gyda RedFoxLotto

P’un a ydych am chwarae Jackpot Powerball yr UD, Jackpot EuroMillions, El Gordo Sbaenaidd, SuperEnaLotto yr Eidal neu unrhyw loteri arall, gallwch brynu’ch holl docynnau mewn un lle. Neu rhowch gynnig ar y loteri fyd-eang newydd o’r enw GG World Lotto – mae ganddo jacpot lleiaf gwarantedig o $ 100 miliwn!

Cliciwch yma i edrych ar wefan RedFoxLotto.

Gyda RedFoxLotto nid ydych bellach yn gyfyngedig i’ch lotto cenedlaethol. Nawr mae gennych chi’r dewis i chwarae unrhyw loteri rydych chi ei eisiau. Gallwch ddewis y jacpot sydd ar yr uchaf ar hyn o bryd, sy’n cynyddu eich siawns o ennill. Neu dewiswch y lotto gyda’r dyddiad tynnu agosaf – felly does dim rhaid aros am byth i ddarganfod a ydych chi wedi ennill!

Gwasanaeth Tocynnau Ar-lein

prynu tocynnau lotto ar-lein

Dyma sut mae’n gweithio: mae RedFoxLotto yn cynnig gwasanaeth negesydd ar gyfer tocynnau loteri rhyngwladol. Rydych chi’n dewis y loteri rydych chi am ei chwarae ar-lein, yna dewiswch eich rhifau ar-lein. Os yw’n well gennych gael eich rhifau loteri wedi’u dewis gan generadur rhif ar hap, gallwch wneud hynny hefyd. Gallwch chi benderfynu a ydych chi am gymryd rhan unwaith yn unig, neu danysgrifio am sawl wythnos.

Ar ôl i chi ddewis eich rhifau, cofrestrwch ar gyfer cyfrif yn RedFoxLotto a dewis dull talu ar gyfer eich tocyn loteri. Mae yna sawl dull talu diogel. Yna bydd RedFoxLotto yn prynu’r tocyn i chi ac yn anfon e-bost cadarnhau atoch fel prawf o’ch pryniant. Bydd copi wedi’i sganio o’ch tocyn loteri personol yn cael ei arddangos yn eich cyfrif yn fuan ar ôl eich pryniant.

Manteision chwarae loterïau rhyngwladol ar-lein

  • Mwy o ddewis – yn lle cael eich gorfodi i chwarae eich loteri leol, ni waeth pa mor fawr yw’r jacpot cyfredol, gallwch ddewis o blith loterïau lluosog.
  • Gwell gwerth am arian – er enghraifft, yn lle talu € 2 am docyn a all ennill € 1 miliwn, gallwch chwarae am jacpot o € 100 miliwn neu fwy. Hyd yn oed os ydych chi’n talu pris uwch am bob tocyn am y loteri fwy hon, byddai’n well yn fathemategol gwario’ch arian i chwarae am y wobr fwy.
  • Cyfleustra – dim mwy angen gadael y tŷ i gael tocyn. Gallwch brynu’ch tocyn gartref neu chwarae’r loteri gyda’ch ffôn symudol.
  • Diogelwch – ni all tocyn loteri ar-lein fynd ar goll fel tocyn loteri corfforol. Mae’ch tocynnau loteri yn cael eu storio’n ddiogel yn eich cyfrif ar-lein.

Pryd mae’r lluniadau ar gyfer yr holl loterïau hyn yn digwydd?

Edrychwch ar y ddelwedd isod. Mae’n dangos trosolwg i chi o’r dyddiau wythnos ar gyfer lluniadau’r loterïau mwyaf.

loterïau rhyngwladol calendr

Beth os ydych chi’n ennill un o’r loterïau?

Os byddwch chi’n ennill, bydd RedFoxLotto yn anfon hysbysiad e-bost atoch o’ch buddugoliaeth. Ni allwch fyth fethu gwobr na cholli’ch tocyn loteri. Mae RedFoxLotto yn prosesu’ch cais trwy anfon eich cais tynnu’n ôl at y cwmni loteri, a fydd wedyn yn ysgrifennu siec atoch. Os ydych chi’n ennill jacpot mawr, mewn rhai achosion efallai y bydd gofyn i chi ymddangos yn bersonol yn swyddfa comisiwn y loteri. Ni ddylai hynny fod yn broblem, iawn?

Bydd enillion bach hyd at € 2,500 yn cael eu credydu ar unwaith i’ch cyfrif RedFoxLotto a gallwch naill ai eu cyfnewid neu ddefnyddio’r arian i brynu mwy o docynnau.

Dyma sut mae’n gweithio. Ydych chi’n barod i ennill miliynau? Ewch i RedFoxLotto nawr a chael eich tocynnau heddiw!